Ochrana osobních údajů (GDPR)

  • právní audit zpracování osobních údajů ve společnosti včetně komplexní analýzy povinností dle GDPR
  • zajištění technického auditu osobních údajů ve společnosti
  • plán implementace GDPR včetně analýzy rizik
  • nastavení vnitřních procesů ve společnosti se zřetelem na zásady ochrany osobních údajů dle GDPR včetně proškolení zaměstnanců
  • revize smluvních vztahů s obchodními partnery a klienty (např. úprava obchodních podmínek a souhlasů se zpracováním osobních údajů)
  • revize vnitřních předpisů týkajících se zpracování osobních údajů a compliance
  • nastavení odpovídajícího zabezpečení zpracování, uložení a předávání osobních údajů
  • plán pro případ porušení zabezpečení osobních údajů včetně reportingu
  • výkon funkce pověřence pro ochranu osobních údajů

AIRSTOP.CZ
cestovní agentura 


Hoffmann a Žižák
dealer osobních a nákladních vozů


Intersport
jeden z největších světových prodejců sportovního zboží