Investiční fondy a kolektivní investování

  • právní poradenství při zakládání a obchodní praxi investičních fondů, včetně registrace těchto fondů u České národní banky
  • zajišťování compliance investičních fondů
  • právní poradenství při realizaci investic do podílových fondů
  • komplexní právní poradenství při realizaci investic prováděných fondy (due diligence, zajištění akvizičního financování vč. zajišťovací dokumentace, příprava akviziční dokumentace)

  • komplexní právní poradenství při správa investičního portfolia

  • právní poradenství v oboru práva cenných papírů, včetně přípravy smluvní dokumentace pro převody cenných papírů a jejich derivátů či o jejich půjčky, zastavení, úschovy apod.

Sirius Investments
investiční fond s proměnným základním kapitálem, český private equity fond


ZDR Investments SICAV a.s.
nemovitostní fond kvalifikovaných investorů investující zejména do retailových nemovitostí diskontního typu


ZDR Investments Public SICAV a.s.
nemovitostní fond umožňující investice pro širokou veřejnost a investující zejména do retailových a administrativních nemovitostí, a také do objektů pro logistiku a výrobu