Investiční fondy a kolektivní investování

Signa,
německý nemovitostní fond


Sirius Investments,
investiční fond s proměnným základním kapitálem, český private equity fond