Investiční fondy a kolektivní investování

Sirius Investments,
investiční fond s proměnným základním kapitálem, český private equity fond