Mediace

  • mediace
  • příprava na první setkání s mediátorem / mediační jednání
  • zastupování v průběhu mediace
  • příprava mediačních doložek do smluv