Právo cenných papírů

  • právo cenných papírů včetně práva směnečného a šekového
  • právní servis související se smluvní agendou týkající se cenných papírů
  • převody akcií, dluhopisů a jiných cenných papírů
  • emise dluhopisů včetně zřízení zajištění pro pohledávky z dluhopisů