Nemovitosti

 • due diligence jednotlivých nemovitostí i celých projektů, včetně projektů energetických děl
 • příprava kupních smluv, smluv s developery a architekty, smluv o dílo, smluv o spolupráci, zástavních smluv či smluv o zřízení služebností, včetně smluv o smlouvách budoucích
 • vzorové nájemní smlouvy včetně smluv o smlouvách budoucích, vyjednávání s nájemci
 • veškerá dokumentace pro financování nemovitostí a nemovitostních projektů včetně zajišťovací dokumentace
 • navržení optimálního postupu pro realizaci developerských projektů
 • právní poradenství v oblasti územního plánování
 • právní poradenství týkající se restitučních nároků
 • zastupování v řízení EIA, jakož i v územních, stavebních a kolaudačních řízeních
 • právní poradenství v oblasti práva životního prostředí
 • komplexní právní poradenství v oblasti energetiky
 • veškerá nezbytná smluvní dokumentace pro realizaci energetických děl, zejména fotovoltaických elektráren
 • příprava bankovních smluv a dalších smluv uzavíraných bankou 
 • právní služby spojené s úvěrovým financováním
 • právní poradenství v oboru práva cenných papírů, včetně přípravy smluvní dokumentace pro převody cenných papírů a jejich derivátů či o jejich půjčky, zastavení, úschovy apod.
 • příprava zajišťovacích instrumentů a záruk

ATALIAN CZ
člen nadnárodní skupiny poskytující služby související se správou a údržbou objektů


BAWAG Leasing & Fleet
člen rakouské bankovní skupiny BAWAG P.S.K. leasing


COFELY FM
člen francouzského koncernu ENGIE (dříve GDF SUEZ), který je celosvětovou jedničkou v oblasti technické infrastruktury


Czech Plastic Production
dceřiná společnost Papier Mettler International, přední výrobce plastových a papírových gastroobalů


Daiho
společnost z japonské skupiny působící zejména v automobilovém průmyslu


Engel
výrobce technologických zařízení pro automobilový průmysl


EQOS Energie (dříve Alpine)
člen EQOS Energie Gruppe, mezinárodně činného podnikatelského seskupení v oblasti telekomunikací, energií a mobility


EXAFIN
česká developerská společnost


Gehrlicher
německá společnost zajišťující komplexní servis a montáž fotovoltaických elektráren


HABAU
rakouská stavební společnost


IMMORENT
člen skupiny Erste Group a specialista na financování nemovitostí a infrastruktury a oblast developmentu


Impuls-Leasing-Austria
leasingová společnost, společnost bankovní skupiny Raiffeisenlandesbank Oberösterreich


Intersport
jeden z největších světových prodejců sportovního zboží


Joner
česká developerská společnost


Městská část Praha-Klánovice


Papier Mettler International
přední výrobce plastových a papírových gastroobalů


Pfeifer
rakouská společnost působící ve dřevozpracujícím průmyslu


Prezento
správce nemovitostí


Schachermayer
tradiční rakouská společnost působící v oboru řemesel, průmyslu a obchodu


Tengelmann Energie
německá společnost působící jako poradce v oblasti energetiky


Viking Mašek


Zásobování teplem
český dodavatel tepelné energie


ZDR Investments SICAV a.s.
nemovitostní fond kvalifikovaných investorů investující zejména do retailových nemovitostí diskontního typu


ZDR Investments Public SICAV a.s.
nemovitostní fond umožňující investice pro širokou veřejnost a investující zejména do retailových a administrativních nemovitostí, a také do objektů pro logistiku a výrobu.


Zemědělské družstvo Všestary


Mercedes-Benz Financial Services
leasingová společnost


Quantis Consulting
mezinárodní nezávislá finanční zprostředkovatelská společnost


Raiffeisenlandesbank Oberösterreich
významná rakouská banka


Sirius Investments
investiční fond s proměnným základním kapitálem, český private equity fond