Právo nemovitostí, stavební právo a právo životního prostředí

 • due diligence jednotlivých nemovitostí i celých projektů
 • příprava kupních smluv, smluv s developery a architekty, smluv o dílo, smluv o spolupráci, zástavních smluv či smluv o zřízení služebností, včetně smluv o smlouvách budoucích
 • vzorové nájemní smlouvy včetně smluv o smlouvách budoucích, vyjednávání s nájemci
 • veškerá dokumentace pro financování nemovitostí a nemovitostních projektů včetně zajišťovací dokumentace
 • navržení optimálního postupu pro realizaci developerských projektů
 • právní poradenství v oblasti územního plánování
 • právní poradenství týkající se restitučních nároků
 • zastupování v řízení EIA, jakož i v územních, stavebních a kolaudačních řízeních
 • právní poradenství v oblasti práva životního prostředí
 • příprava bankovních smluv a dalších smluv uzavíraných bankou 
 • právní služby spojené s úvěrovým financováním
 • právní poradenství v oboru práva cenných papírů, včetně přípravy smluvní dokumentace pro převody cenných papírů a jejich derivátů či o jejich půjčky, zastavení, úschovy apod.
 • příprava zajišťovacích instrumentů a záruk

BAWAG Leasing & Fleet,
člen rakouské bankovní skupiny BAWAG P.S.K. leasing


Czech Plastic Production,
dceřiná společnost Papier Mettler International, přední výrobce plastových a papírových gastroobalů


Daiho,
společnost z japonské skupiny působící zejména v automobilovém průmyslu


Engel,
výrobce technologických zařízení pro automobilový průmysl


EQOS Energie (dříve Alpine),
člen EQOS Energie Gruppe, mezinárodně činného podnikatelského seskupení v oblasti telekomunikací, energií a mobility


EXAFIN,
česká developerská společnost


Gehrlicher,
německá společnost zajišťující komplexní servis a montáž fotovoltaických elektráren


HABAU,
rakouská stavební společnost


IMMORENT,
člen skupiny Erste Group a specialista na financování nemovitostí a infrastruktury a oblast developmentu


Impuls-Leasing-Austria,
leasingová společnost, společnost bankovní skupiny Raiffeisenlandesbank Oberösterreich


Intersport,
jeden z největších světových prodejců sportovního zboží


Joner,
česká developerská společnost


Městská část Praha-Klánovice


Papier Mettler International,
přední výrobce plastových a papírových gastroobalů


Pfeifer,
rakouská společnost působící ve dřevozpracujícím průmyslu


Prezento,
správce nemovitostí


Schachermayer,
tradiční rakouská společnost působící v oboru řemesel, průmyslu a obchodu


Viking Mašek


ZDR Investments SICAV a.s.,
nemovitostní fond kvalifikovaných investorů investující zejména do retailových nemovitostí diskontního typu


ZDR Investments Public SICAV a.s.,
nemovitostní fond umožňující investice pro širokou veřejnost a investující zejména do retailových a administrativních nemovitostí, a také do objektů pro logistiku a výrobu.


Zemědělské družstvo Všestary


Mercedes-Benz Financial Services,
leasingová společnost


Quantis Consulting,
mezinárodní nezávislá finanční zprostředkovatelská společnost


Raiffeisenlandesbank Oberösterreich,
významná rakouská banka


Sirius Investments,
investiční fond s proměnným základním kapitálem, český private equity fond