Rodinné právo

Fyzické osoby – občané České republiky i cizozemci