Rodinné právo

  • právní poradenství ohledně předmanželských smluv
  • návrh na rozvod manželství včetně zastupování v příslušném řízení u soudu
  • dohody týkající se majetkového vypořádání
  • dohody ohledně modifikace společného jmění manželů včetně zajištění souvisejících služeb notáře
  • návrh na svěření dítěte do péče včetně zastupování v příslušném řízení u soudu
  • návrh na určení styku s nezletilým dítětem včetně zastupování v příslušném řízení u soudu
  • návrh na stanovení výživného rozvedeného / nerozvedeného manžela / dítěte včetně zastupování v příslušném řízení u soudu
  • návrh ve věci určení / popření otcovství včetně zastupování v příslušném řízení u soudu  
  • právní poradenství ve věci opatrovnictví a poručenství
  • právní poradenství ve věci pěstounské péče a osvojení