Soutěžní právo

  • zastupování v řízeních před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže a Evropskou komisí včetně zajišťování souhlasu Úřadu se spojováním soutěžitelů
  • posuzování dohod z hlediska narušování hospodářské soutěže
  • posuzování zneužití dominantního postavení soutěžitele včetně řešení sporů souvisejících se zneužitím dominantního postavení
  • posuzování veřejných podpor a zajišťování výjimek potřebných k jejich poskytnutí
  • kartelové dohody
  • poradenství týkající se otázek nekalé soutěže včetně problematiky nekalé a srovnávací reklamy, parazitování na pověsti jiného soutěžitele atd.

Intersport,
jeden z největších světových prodejců sportovního zboží


Raiffeisenlandesbank Oberösterreich,
významná rakouská banka