Trestní právo

  • zastupování poškozených v trestním řízení
  • právní poradenství v trestněprávní oblasti, zejména v problematice hospodářské a majetkové kriminality
  • příprava oznámení o podezření ze spáchání trestného činu včetně zastupování v navazujícím trestním řízení

BAWAG Leasing & Fleet,
člen rakouské bankovní skupiny BAWAG P.S.K. leasing


Intersport,
jeden z největších světových prodejců sportovního zboží


ITM,
společnost zabývající se montáží nerezových konstrukcí pro pivovarnictví, nápojový, mlékárenský a automobilový průmysl