Zdravotnické a farmaceutické právo

  • komplexní poradenství farmaceutickým společnostem a poskytovatelům zdravotních služeb
  • asistence při zřízení zdravotnického zařízení
  • asistence při koupi a/nebo prodeji zdravotnického zařízení vč. auditů věcného a technického vybavení a personálního zajištění poskytovatelů lékařských služeb
  • komunikace s příslušnými orgány veřejné správy (SÚKL, hygienické stanice, krajské úřady), pojišťovnami a etickými komisemi
  • vyjednávání smluv na klinická hodnocení léčiv a smluv na klinické zkoušky zdravotnických prostředků
  • monitoring legislativy
  • poradenství v oblasti reklamy na zdravotnické prostředky a léčivé přípravky