Co je franchising?

Franchising se v České republice stále více prosazuje a je velice oblíbenou formou podnikání. Toto podnikání je založeno na úzké a dlouhodobé smluvní spolupráci poskytovatele franchisy (franchisora) a příjemců tohoto oprávnění (franchisantů). Franchisor poskytuje franchisantům určité své podnikatelské know-how a umožňuje jim užívat zavedenou značku (ochrannou známku). Franchisanti provozují svoji činnost dle pokynů a praxí prověřených doporučení franchisora a zároveň hradí franchisorovi za zprostředkování jeho znalostí a za jím poskytované služby poplatky.

Ve sféře franchisingu se prolínají různá právní odvětví a poskytování právního poradenství tak vyžaduje vysoce odborné znalosti, které advokátní kancelář Z/C/H Legal může svým klientům nabídnout.

Z/C/H Legal poskytuje právní poradenství v oblasti franchisingu jak těm, kteří tuto moderní a efektivní formu podnikání již používají, jakož i těm, kteří se na tento způsob podnikání teprve připravují či se o něho prozatím pouze zajímají. Jedná se jak o významné společnosti, tak i malé začínající podnikatele.