Gratulujeme!

Mgr. Ing. Michal Nádeníček, který doposud působil v Z/C/H Legal na pozici advokátního koncipienta, úspěšně složil advokátní zkoušky a od 8.3.2017 bude v Z/C/H Legal působit na pozici spolupracujícího advokáta. Michal vystudoval Právnickou fakultu Masarykovy university v Brně a Provozně-ekonomickou fakultu Mendelovy univerzity v Brně. Také absolvoval studijní pobyt na Právnické fakultě Univerzity Martina Luthera v Halle-Wittenbergu v Německu a více než 3 roky pracoval na Ministerstvu financí, kde se zabýval problematikou finančních trhů. Hovoří anglicky a německy.