Královny českého práva 2018

Měsíčník Právní rádce věnuje každoročně své říjnové vydání výhradně dámám české právnické obce.

V tomto roce se jedná již o čtvrtý přehled královen českého práva. Gratulujeme partnerce naší kanceláře, Mgr. Janě Hladké Zilvarové, že se díky svému maximálnímu pracovnímu nasazení a vlivu na chod naší kanceláře, dostala již podruhé do tohoto prestižního výběru.