Francouzský „Loi Macron“ nabyl účinnosti

Dne 01.06.2016 nabyla účinnosti francouzská právní úprava známá pod označením “Loi Macron”, která nově reguluje některé pracovní podmínky zaměstnanců, a to i zahraničních. 

Nově mají být francouzské pracovní předpisy z oblasti zaměstnanosti a sociálních podmínek aplikovány i na zaměstnance z jiných členských států, kteří vykonávají práci na území Francie. Těmto zaměstnancům tak od 01.06.2016 zejména přísluší alespoň minimální mzda dle francouzských právních předpisů, upravuje se maximální doba výkonu práce za jeden den i povinné přestávky v práci.

Zahraniční zaměstnanec musí být při výkonu práce na území Francie rovněž vybaven příslušnými formuláři a další smluvní dokumentací vztahující se k jeho pracovnímu poměru, a to včetně překladu do francouzštiny.

Shrnutí hlavních bodů nové právní úpravy, stejně jako související často kladené otázky, jsou uveřejněny v různých jazykových verzích na webových stránkách francouzského Ministerstva životního prostředí, energetiky a moří.