Nastavte si včas účinný a funkční Compliance Management Systém

Dne 1.12.2016 nabývá účinnosti novela zák. č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. Tato novela přináší zásadní rozšíření rozsahu trestní odpovědnosti právnických osob. Právnické osoby budou nově trestně odpovědny za všechny trestné činy upravené ve zvláštní části trestního zákoníku s vyloučením těch trestných činů, kterých se právnická osoba nemůže z podstaty věci dopustit (např. zabití či rvačka). Nově však bude také možné, aby se právnická osoba trestní odpovědnosti zprostila. Pokud společnost v případném trestním řízení prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které lze na ní spravedlivě požadovat, aby spáchání protiprávního jednání ze strany svých zaměstnanců, statutárních, řídících či kontrolních orgánů či jiných vedoucích pracovníků účinně zabránila, bude se moci tzv. vyvinit.

Na důležitosti tak nabude účinný a funkční Compliance Management Systém, který bude ve společnosti vymezovat etická a právní pravidla chování ve všech firemních procesech a činnostech jakož i v obchodních vztazích. Samotná existence výše uvedeného systému či jemu podobných interních pravidel však vyvinění společnosti nezajistí. V řízeních ohledně odpovědnosti právnické osoby je vždy detailně zkoumáno, zda společnost opravdu vyvinula veškeré úsilí k tomu, aby zabránila spáchání trestného činu. V praxi často dochází k tomu, že české pobočky zahraničních korporací spoléhají na přebrání programu mateřské společnosti. Ne vždy je však tento postup dostačující.

Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim je v platnosti již od roku 2012 a v současné době probíhají desítky trestní řízení proti obchodním společnostem. Je přitom důležité si uvědomit, že trestní odpovědnosti právnické osoby přitom nebrání, nepodaří-li se zjistit, která konkrétní fyzická osoba se protiprávního jednání dopustila.

Nejste si jisti kvalitou Vašeho Compliance Managementu Systemu? Nebo dokonce žádný takový systém nastaven nemáte? Kontaktujte nás - rádi Vám provedeme odpovídající právní prověrku Vašeho Compliance Management Systému či Vám pomůžeme funkční systém nastavit.