Od 01.11.2016 hradí daň z nabytí nemovitých věcí kupující

Novela zákonného opatření Senátu upravující daň z nabytí nemovitých věcí č. 254/2016 Sb., jejíž obsahem je především přenesení povinnosti hradit daň z prodávajícího na kupujícího, nabude účinnosti ke dni 01.11.2016. Daňová povinnost kupujícího nově vznikne ze zákona a nebude možné tuto vůlí smluvních stran přenést na prodávajícího. Pro návrhy podané do nabytí účinnosti opatření tj. do 31.10.2016,  platí stávající právní úprava tj. daň platí prodávající, přičemž lze sjednat, že tuto ponese kupující. Pro určení, kdo ponese daň z převodu nemovitostí, není rozhodující datum uzavření smlouvy, ale datum, kdy byl návrh podán na katastr.