Advokátní úschovy v praxi

Spolek českých právníků Všehrd ve spolupráci s advokátní kanceláří Z/C/H Legal si vás dovolují pozvat na přednášku věnovanou advokátním úschovám.

Přednáška se bude týkat zejména praktických aspektů advokátních úschov. Víte, co vše se může složit do advokátní úschovy? A co vše musí advokát při smlouvě o úschově zkoumat? Věděli jste, že advokátní úschova je často levnější než úschova notářská? Říká Vám něco zákon AML? Víte, co je elektronická kniha úschov? Přijďte a naučíme Vás, na co si dát při uzavírání smlouvy o advokátní úschově pozor.

Přednášku povede advokátka Mgr. Vendula Dubová, která v advokátní kanceláři Z/C/H Legal pracuje již od roku 2010.