AML

 • poradenství při tvorbě compliance programu
 • adaptace compliance programu zahraniční mateřské společnosti
 • prevence trestní odpovědnosti právnických osob
 • prevence odpovědnosti členů orgánů obchodních korporací za škodu
 • řízení rizika korupce a podvodů
 • poradenství při nastavení corporate governance
 • ověření aplikace AML zákona

 • poradenství při tvorbě interních AML procesů

 • poradenství při tvorbě AML dokumentů

 • prevence proti postihům za neplnění AML povinností

 • školení v oblasti AML povinností


Czech Plastic Production
dceřiná společnost Papier Mettler International, přední výrobce plastových a papírových gastroobalů


Intersport
jeden z největších světových prodejců sportovního zboží


Quantis Consulting
mezinárodní nezávislá finanční zprostředkovatelská společnost


Veřejnoprávní korporace


Webinář


Manuál