Jsme přísný, ale spravedlivý správce

Vážení,

s ohledem na současný nouzový stav v ČR, nezajišťuje insolvenční správce svou činnost v úředních hodinách ve svých provozovnách, ani v sídle. Insolvenční správce však nadále vykonává svou činnost a je Vám k dispozici prostřednictvím:

  •  elektronické komunikace: insolvence@zchlegal.cz, IDDS: kfwc5q7
  •  telefonní komunikace (využívejte prosím pouze v neodkladných případech): 724 395 282

Insolvenční správce doplňuje:

  • veškerá přezkumná jednání se na přechodnou dobu zastavují, o náhradním termínu budete včas informováni
  • pakliže je Váš příjem omezen, insolvenční správce tento stav zohlední
  • i nadále platí, abyste veškeré důležité informace (změna adresy, zaměstnavatele, stavu atd.) hlásili pravidelně insolvenčnímu správci i s dokumentací (smlouva se zaměstnavatelem, rodný list dítěte apod.)

Děkujeme za spolupráci.


Z/C/H Legal je od 12. února 2010 zapsána v seznamu insolvenčních správců.
Zde naleznete seznam konkursů a oddlužení, u nichž jsme byli jmenováni insolvenčním správcem.

Aktuálně má Z/C/H Legal jako insolvenční správce  7 poboček.

Zkušenosti a silný insolvenční tým znamenají rychle a profesionálně vedená insolvenční řízení. Jako insolvenční správci plníme i funkci oznamovatele trestných činů, jako je poškozování věřitele či porušování povinnosti při správě cizího majetku. Jste nespokojeni s výkonem funkce stávajícího insolvenčního správce? Můžete Z/C/H Legal navrhnout jako nového insolvenčního správce. Máme rozsáhlé zkušenosti se vstupem do již zahájených insolvenčních řízení.

Specialistou na výkon funkce insolvenčního správce je
Mgr. Radek Hladký, který má dlouholeté zkušenosti z této oblasti z tuzemska i ze zahraničí.

Insolvence a reorganizace

Vedle výkonu funkce insolvenčního správce poskytujeme i vysoce odborné poradenství v oblasti insolvencí a reorganizací pro:

  • věřitele - přihlášky pohledávek, příprava strategie při vyjednáváních s insolvenčním správcem a ostatními věřiteli, zastupování klientů na schůzi věřitelů jakož i v souvisejících sporech, zajištění pohledávek tak, aby byly v případě úpadku společnosti v co nejvyšší míře uspokojeny, právní poradenství týkající se postupu v konkurzním či reorganizačním řízení,

  • dlužníky - příprava insolvenčního návrhu, navržení postupu v konkurzním či reorganizačním řízení, zastupování v souvisejících řízeních, apod.

Díky zkušenostem a praktické znalosti insolvenčních řízení je naše poradenství v této oblasti vysoce efektivní.