Podporujeme

Zajíček na koni

Citlivost k potřebám druhých považujeme za přirozenou součást své morální výbavy. S úctou k jejich práci podporujeme již od roku 2007 obecně prospěšnou společnost Zajíček na koni.

Společnost Zajíček na koni pomáhá rodinám a zařízením, které pečují o děti s tělesným, mentálním či sociokulturním znevýhodněním. Organizuje jim volný čas, pořádá výlety, tábory a usiluje o jejich osobní rozvoj a společenskou integraci.

Spolek českých právníků VŠEHRD

Studenti jsou od počátku fungování naší advokátní kanceláře nedílnou součástí našeho týmu. Snažíme se různými způsoby podporovat jejich růst. Nejen z tohoto důvodu jsme ode dne 01.04.2017 oficiálním partnerem studentského spolku českých právníků Všehrd.

Všehrd je nejstarším českým právnickým spolkem. Jeho členskou základnu tvoří především studenti z Univerzity Karlovy v Praze, kde spolek převážně působí. Mezi jeho čestné členy se však řadí i mnohé významné osobnosti právnického a společenského světa vůbec, jako např. JUDr. Dagmar Burešová, Ing. Josef Tošovský či Prof. Ing. Václav Klaus, CSc.

Naše kancelář se podílí na činnosti spolku především pořádáním odborných přednášek vedených našimi právníky.