Chcete získat bankovní financování pro svou developerskou výstavbu?

Chcete získat bankovní financování pro svou developerskou výstavbu?

Banky nejsou slepé! Pečlivě kontrolují průběh výstavby a chtějí mít jistotu, že developer má vše pod kontrolou.
Proto je důležité mít důkladný rozpočet, harmonogram a kvalitní smlouvu o dílo.

V rámci bankovního financování developerské výstavby se lze setkat s určitými specifiky a v článku na INFO.CZ se jim věnoval partner naší advokátní kanceláře Lukáš Žáček.