Jak postupuje při investici nemovitostní investiční fond

Víte, jaký je základní rozdíl mezi investicí do nemovitosti prováděnou nemovitostním investičním fondem a investicí do nemovitosti prováděnou běžnou společností/soukromou osobou? A jak (ne)může investovat obyčejná společnost/soukromá osoba?
Také nezapomínejte na to, že obhospodařovatel a depozitář fondu se dívají.
Téma investic do nemovitostí probíral v článku na INFO.CZ partner naší advokátní kanceláře Lukáš Žáček.