Jednatel zaměstnancem

Nález Ústavního soudu upozorňuje na důležitost správného nastavení smluv pro jednatele, kteří jsou zároveň zaměstnanci společnosti. Případy, kdy se náplň práce zaměstnance částečně překrývá s funkcí jednatele, vyžadují pečlivou právní úpravu a schválení valnou hromadou.

Souběh funkce jednatele s pracovní smlouvou je v praxi velmi složitý a je důležité zohlednit řadu konkrétních okolností. Riziko, že jednatelé či vrcholný management mají uzavřeny neplatné smlouvy, není v takových situacích vůbec neobvyklý.