JUDr. Ctibor jako specialista na franchising publikuje v Právním rádci

Článek JUDr. Jiřího Ctibora naleznete v březnovém čísle časopisu Právní rádce. Příspěvek informuje o rozhodnutí americké státní instituce na ochranu zaměstnanců, které vneslo značnou nejistotu do světa franchisingu. Rozhodnutí mění dosavadní pojetí tzv. joint employmentu a do pozice zaměstanavatele staví i subjekty, které nad zaměstnanci vykonávají pouze nepřímou kontrolu. Rozhodnutí se prvotně týká agenturního zaměstnávání, hrozí však jeho vztažení na oblast franchisingu. JUDr. Ctibor se proto věnuje možným vlivům rozhodnutí na českou rozhodovací praxi.

Celý článek si můžete přečíst zde.