Naše publikace Franchising jako praktická příručka podnikatele i právníka

V aktuálním vydání odborného časopisu Bulletin advokacie vyšla recenze doc. JUDr. Dany Ondrejové, PhD., z katedry obchodního práva PF MU v Brně, na publikaci Franchising, jejímiž autory jsou Jiří Ctibor a Iva Horáčková.

Podle docentky Ondrejové lze tuto publikaci „doporučit všem právníkům, podnikatelům a dalším světa obchodu znalejším osobám, které prahnou po vhledu do popisované oblasti franchisingových vztahů, jejich právní regulace, problematických míst či inspiraci.

Text celé recenze naleznete zde.