Novinky v odpovědnosti statutárních orgánů

S účinností novely zákona o obchodních korporacích se zásadně mění koncept odpovědnosti členů statutárních orgánů. Novela přinesla změny mj. v případech vzniku jejich odpovědnosti a řízení o úpadkových deliktech. Vrcholní manažeři se mohou s těmito změnami seznámit v článku advokáta naší advokátní kanceláře Vladimíra Lajska na epravo.cz.