Nový zákon o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech

Nový zákon o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech s sebou přináší řadu otázek. K některým se vyjadřuje na stránkách dnešního vydání Hospodářských novin společník naší kanceláře, JUDr. Jiří Ctibor, LL.M., Ph.D. Upozorňuje mimo jiné i na výzvy, které nový zákon přináší nejen pro soudní znalce, ale pro běžné účastníky soudních řízení.