Přípojky a napojení nemovitostí na veřejný řad

Jak na přípojky, kterými se nemovitostní projekt do veřejných řadů napojuje?

Věděli jste, že vybudovat přípojku a napojit se s ní na veřejný řad nemusí stačit, a že vybudování přípojek vyžaduje schválení stavebního úřadu.

Že se toto téma nemá podceňovat zdůrazňuje v článku na Info.cz partner naší advokátní kanceláře JUDr. Lukáš Žáček.