Registr smluv

Před nedávnem jsme Vás informovali o Zákonu o registru smluv, který vstoupil v účinnost dnem 01.07.2016. K tomuto dni byl spuštěn Informační systém registru smluv (ISRS), jehož správcem je Ministerstvo vnitra České republiky. Veřejná část ISRS jakož i instrukce pro zveřejnění smluv v ISRS jsou dostupné na https://smlouvy.gov.cz/.