Vrchní soud v Praze se v nedávné době vyjádřil k tzv. squeeze-outu

Jak funguje právem regulovaný proces squeeze-out a jaké v postavení v něm zastává menšinový akcionář vůči většinovému?
Komu nově připadnou náhrady nákladů soudního řízení, pokud se na soud obrátí spolek namísto menšinového akcionáře?

To a mnohem více se dozvíte v článku JUDr. Lukáše Žáčka na webu LEAGLEONE.