ZCH na Prague Summer School 2015

Společník naší advokátní kanceláře, Jiří Ctibor, připravil pro účastníky Prague Summer School 2015 několikahodinový seminář týkající se problematiky franchisingu. Na semináři seznámil posluchače s teorií i praxí franchisingového práva, kterému se dlouhodobě věnuje. Zároveň načrtnul nejaktuálnější trendy tohoto progresivně se rozvíjejícího právního oboru spolu s komparací přístupů nejdůležitějších světových právních řádů k otázkám franchisingu.

Prague Summer School je letní vzdělávací akce s širokou mezinárodní účastí, která svým posluchačům nabízí 3 týdny plné intenzivních seminářů, přednášek a workshopů vedených uznávanými profesionály. Účelem této akce je příprava účastníků pro jejich budoucí kariéry, a to prostřednictvím předávání zkušeností a know-how renomovanými experty a získání praktických znalostí formou návštěv klíčových právních a obchodních institucí.

Naše advokátní kancelář současně na příštích 5 týdnů rozšířila svůj tým o stážistu, studenta čínské Shanghai University of Political Science and Law, pana Stewartu Wu, který tak bude mít možnost seznámit se s chodem evropské advokátní kanceláře.