ZCH na Prague Summer School 2015

28. červenec 2015

Společník naší advokátní kanceláře, Jiří Ctibor, připravil pro účastníky Prague Summer School 2015 několikahodinový seminář týkající se problematiky franchisingu. Na semináři seznámil posluchače s teorií i praxí franchisingového práva, kterému se dlouhodobě věnuje. Zároveň načrtnul nejaktuálnější trendy tohoto progresivně se rozvíjejícího právního oboru spolu s komparací přístupů nejdůležitějších světových právních řádů k otázkám franchisingu.

Prague Summer School je letní vzdělávací akce s širokou mezinárodní účastí, která svým posluchačům nabízí 3 týdny plné intenzivních seminářů, přednášek a workshopů vedených uznávanými profesionály. Účelem této akce je příprava účastníků pro jejich budoucí kariéry, a to prostřednictvím předávání zkušeností a know-how renomovanými experty a získání praktických znalostí formou návštěv klíčových právních a obchodních institucí.

Naše advokátní kancelář současně na příštích 5 týdnů rozšířila svůj tým o stážistu, studenta čínské Shanghai University of Political Science and Law, pana Stewartu Wu, který tak bude mít možnost seznámit se s chodem evropské advokátní kanceláře.