Jan Jirmus

Student


Vzdělání

Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, od r. 2020

Jazyky

angličtina
němčina
španělština


O Janovi

Jan studuje na Právnické fakultě Univerzity Karlovy od roku 2020. V Z/C/H/ Legal pracuje na pozici právního asistenta od roku 2022. Před právnickou fakultou žil dva roky v Bavorsku. V rámci studia i práce se Jan zajímá zejména o oblasti nemovitostního, stavebního a pracovního práva.