KONFERENCE

Home office aktuálně


Advokátní kancelář Z/C/H Legal ve spolupráci s epravo.cz Vás zvou na konferenci zaměřenou na fenomén dnešní doby – home office. Konference si klade za cíl představit institut práce z domova ze všech relevantních úhlů pohledu.

Kdy:
středa 21.10.2020, 09:00 - 11:45 hod.

Program:

9:00 - 09:30 hod
Mgr. Lenka Gomez Tomčalová
advokátka Z/C/H Legal 

Jak na home office (s)právně

 • Právní zakotvení a regulace home office
 • Nastavení pracovněprávní dokumentace
 • Problematika BOZP
 • Kontrola zaměstnanců včetně řešení případů porušování povinností v režimu home office

9:30 - 10:00 hod
Mgr. Jarmila Šimková
HR specialista

Home office: od benefitu k flexibilní budoucnosti

 • Jak jsme znali home office dříve, dnešní zkušenost v rámci pandemie COVID-19
 • Jaký vývoj lze předpokládat do budoucna?
 • Jakým oblastem se budeme při přechodu na flexibilní práci a pracoviště věnovat?
 • Jaké schopnosti budou pro flexibilní budoucnost klíčové?

10:15 - 10:45 hod
Ing. Simona Fialová, MBA, Ecovis Facta
daňový poradce

Daňové implikace home office

 • Evidence pracovní doby
 • Výše kompenzace a její daňové posouzení na straně zaměstnance a zaměstnavatele
 • Zkušenosti z daňových kontrol
 • Náhrady cestovních výdajů
 • Příspěvek na stravování?

10:45 - 11:15 hod
Michal Šimek, MBA, AEC
konzultant pro oblast BOZP a kyberbezpečnosti

Bezpečné chování při práci z domova

 • Zabezpečení domácí sítě
 • Bezpečné připojení k firemnímu serveru
 • Základy chování na internetu při práci z domova?