Budoucí imise jako obrana účastníka ve stavebním řízení

Věděli jste, že stavební úřady mají důležitou povinnost posuzovat i soukromoprávní námitky účastníků řízení?
Typickými námitkami účastníků stavebního řízení mohou být obavy z budoucích imisí, jako je hluk, prach, kouř nebo i jiné účinky nepřiměřené místním poměrům.
Jaké jsou důsledky neprošetření imisí Jak, se proti nim bránit a jak si zajistit tzv. „pohodu bydlení“?

Odpovědi na otázky najdete v článku na EPRAVO.CZ, a.s., kde se tématu imisí věnovala advokátka naší kanceláře JUDr. Kateřina Krahulíková.