Chráněný účet, aneb na nezabavitelné minimum (ani) exekutor nemůže…

S účinností od 1. července 2021 zavedl občanský soudní řád institut tzv. „chráněného účtu“.

V případě obestavení účtu může dlužník požádat banku, u které má otevřený běžný účet, který je předmětem exekuce, o zřízení chráněného účtu. Jak název napovídá, jedná se o účet, který má uchránit nezabavitelné minimum dlužníka, které zůstává dlužníkovi na zajištění jeho základních životních potřeb. Za takové zřízení není banka oprávněna účtovat dlužníkovi žádné jiné poplatky a platby než ty spojené s běžným účtem.

Dlužník může mít pouze jeden chráněný účet. Na ten banka převede částku rovnající se trojnásobku životního minima (=nezabavitelné minimum) z obstaveného účtu. Dlužník se tak nebude muset domáhat nároku na vydání nezabavitelné částky žádostí u exekutora nebo soudní cestou.