Covid odměny (ne)podléhají insolvenci z jedné poloviny

Dlužníci zaměstnaní ve zdravotnictví se až do 30. července minulého roku zabývali tím, zda odměny na základě dotačního programu Ministerstva zdravotnictví za jejich nasazení v rámci epidemie Covid podléhají insolvenci, či nikoliv.

Byla zde totiž protichůdná usnesení obou vrchních soudů, kdy Vrchní soud v Praze říkal, že tyto odměny nelze považovat za mimořádný příjem, který je dlužník povinen vydat do insolvence, a naproti tomu Vrchní soud v Olomouci stanovil, že tzv. covid odměny jsou postižitelným příjmem.

Nyní už je však jasno. Postupuje se podle § 24 a) zákona č. 191/2020 Sb. tzv. Lex Covid Justice ve znění účinném od 31.07.2021, který stanovuje, že mimořádné odměny za Covid podléhají výkonu rozhodnutí nebo exekuci, ale pouze z jedné poloviny.