I frustrace má (svou) cenu

Ztěžuje Vám soused již několik let život černou stavbou?
Věnovali jste čas a energii snaze zabránit jeho neoprávněnému jednání?

Nejvyšší soud potvrdil, že je možné se úspěšně domáhat náhrady nemajetkové újmy způsobené černou stavbou.

Nejvyšší soud ve svém rozhodnutí z dubna tohoto roku řešil případ dvou sousedů, kde jablkem sváru byla nepovolená tzv. černá stavba. Tato stavba byla jedním ze sousedů vybudována i přes výslovný zákaz jak stavebního úřadu, tak i soudu. Jednalo se přitom o třípodlažní budovu, která vůbec nezapadala do daného území a navíc zcela zastínila dům žalobce. Z oken černé stavby bylo rovněž vidět do místností obývaných žalobcem.

Soudy za této situace rozhodli, že černá stavba způsobuje žalobci nemajetkovou újmu. Konkrétně byla újma způsobena nedostatkem slunečního svitu a ztrátě výhledu do zeleně z oken žalobcova domu. Bylo také zasaženo do žalobcova práva na soukromí. Žalobce byl rovněž odškodněn za frustraci způsobenou nerespektováním rozhodnutí stavebního úřadu a soudu ze strany žalovaného. Celková výše náhrady škody činila 500.000,- Kč.