Neodesílejte pozvánky na valnou hromadu na poslední chvíli! (hlavně před Vánoci)

Připravujete ve Vaší společnosti valnou hromadu? Pak dbejte na to, aby byly pozvánky všem společníkům odeslány s dostatečným časovým předstihem. Podle nedávného rozsudku Vrchního soudu v Praze totiž v případě, že zvolený poskytoval poštovních služeb doručí společníkovi pozvánku na valnou hromadu pozdě, odpovídá za její pozdní doručení společnost.

Z toho důvodu pak může být valná hromada, a tedy i veškerá rozhodnutí na ní přijatá, soudem prohlášena za neplatnou z důvodu pozdního doručení pozvánky společníkovi i přes to, že ji společnost odeslala včas. Přestože může být toto rozhodnutí v budoucnu Nejvyšším soudem zrušeno či změněno, je třeba si nyní při svolávání valné hromady počínat obezřetněji.