(Ne)platí Vám bývalý manžel(ka)/partner(ka) výživné?

Dne 1.7.2021 nabyl účinnosti zákon č. 588/2020 Sb., o náhradním výživném pro nezaopatřené dítě. Pokud Vám bývalý manžel(ka)/partner(ka) neplatí výživné na Vaše dítě, pak můžete žádat Úřad práce ČR o sociální dávku tzv. náhradní výživné. Její výše činí max. 3 000 Kč za měsíc po dobu nejdéle 24 měsíců. Podmínkou pro její poskytnutí je výživné stanovené či schválené soudem a podání exekuce proti povinnému, nebo soudní výkon rozhodnutí pro neplacení výživného.

Stát následně sám vymáhá od povinného částky náhradního výživného, které Vám byly vyplaceny. Nárok na náhradní výživní vznikne nejdříve za červenec 2021. Není tedy možné proplatit dlužné výživné zpětně za měsíce před tímto datem. Náhradní výživné vyplacené Úřadem práce bude mít v insolvenčním řízení charakter pohledávky postavené na roveň pohledávkám za majetkovou podstatou.

Náhradního výživného se na rozdíl od dlužného výživného nezapočítává do minimální měsíční splátky dle ust. § 395 odst. 1 písm. b) InsZ. Neplacení náhradního výživného tak není podmínkou pro povolení ani schválení oddlužení.