Novinky ve smlouvách o výkonu funkce

S účinností ode dne 1. 1. 2021 platí nová pravidla pro smlouvy o výkonu funkce v kapitálových společnostech. Změna zákona o obchodních korporacích se dotkne obzvláště problematiky platnosti a účinnosti těchto smluv nebo odměňování za výkon funkce. Zejména vrcholní manažeři se mohou s těmito změnami seznámit v článku advokáta naší advokátní kanceláře Vladimíra Lajska na epravo.cz.