Plánujete pro své zaměstnance možnost home office ze zahraničí?

  • (Ne)víte, v jakém státě se v takovém případě platí daně či odvádí sociální a zdravotní pojištění?
  • A jak je to s BOZP?
  • Musí zaměstnavatel řešit ještě něco jiného?

Popularita Home office nadále stoupá a zaměstnavatelé stojí před další výzvou. Home office ze zahraničí.

Jde to? Ano, ale jak to tak bývá, vězí v tom několik háčků.

Problematikou dlouhodobé i krátkodobé práce ze zahraničí se zabývala naše kolegyně advokátka a zapsaná mediátorka Mgr. Lenka Gomez Tomčalová ve třetím vydání časopisu HR Forum