Mgr. Lenka Gomez Tomčalová

Advokátka, zapsaná mediátorka


Specializace

Cizinecké právo
Mediace
Občanské právo včetně vymáhání pohledávek
Obchodní právo
Pracovní právo
Rodinné právo
Soudní spory, rozhodčí řízení, smírčí řešení sporů
Trestní právo

Členství

Členka České advokátní komory od roku 2011

Vzdělání

Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze,
2005 - 2011 (Mgr.)

Studijní pobyt na Právnické fakultě Univerzity v Hamburku, 2010

Studijní pobyty v Londýně, Eggenfeldenu a Kostnici

Jazyky

angličtina
němčina
španělština
čeština


O Lence

Lenka se specializuje na právní poradenství zejména v oblasti pracovního práva včetně zastupování klientů v pracovněprávních sporech, sporovou agendu a rodinné právo. Lenka má dále zkušenosti v oblasti pobytu cizinců v České republice včetně zastupování cizinců před zdejšími správními orgány a soudy.

Je zapsanou mediátorkou specializující se v oblasti mediace zejména na pracovní a občanské spory.


Vyjádřila se k tématu