Mgr. Lenka Gomez Tomčalová

Partnerka, advokátka,
zapsaná mediátorka


Specializace

Pracovní právo
Mediace
Občanské právo včetně vymáhání pohledávek
Obchodní právo
Rodinné právo
Soudní spory, rozhodčí řízení, smírčí řešení sporů
Franchising

Členství

Členka České advokátní komory od roku 2011

Vzdělání

Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze,
2005 - 2011 (Mgr.)

Studijní pobyt na Právnické fakultě Univerzity v Hamburku, 2010

Studijní pobyty v Londýně, Eggenfeldenu a Kostnici

Jazyky

angličtina
němčina
španělština


O Lence

Lenka se specializuje na právní poradenství zejména v oblasti pracovního práva včetně zastupování klientů v pracovněprávních sporech, sporovou agendu a rodinné právo. Lenka má dále zkušenosti v oblasti pobytu cizinců v České republice včetně zastupování cizinců před zdejšími správními orgány a soudy. V minulosti spolupracovala s časopisem Economia jako Legal garant pro oblast pracovního práva. Lenka se vedle advokacie věnuje i lektorské činnosti a je odbornicí především v oblasti pracovněprávních vztahů a legislativy.

Je zapsanou mediátorkou specializující se v oblasti mediace zejména na pracovní a občanské spory.


Konference a workshopy


Vyjádřila se k tématu


Webináře

Ticho prolomeno! (ve spolupráci se Seyfor a Nenech to být)

 • Základní právní aspekty fungování whistleblowingu
 • Whistleblowing z pohledu praxe i práva

Co (ne)očekávat u soudu?

 • Průběh civilního soudního řízenízáznam z webináře
 • Nejčastější instituty a dokumenty užívané v civilním soudním řízení
 • Nejdůležitější povinnosti vůči soudu a důsledky jejich nesplnění
 • Justiční žargon

Jak (ne)skončit pracovní poměr?

 • Jak vidí zákoník práce (a soud) zaměstnavatele a jak zaměstnance?
 • Východiska a aplikace okamžitého zrušení pracovního poměru a výpovědi
 • Lhůty aplikované při ukončování pracovního poměru
 • Problematika doručování

Nebojte se mediace aneb proč mediaci využívat v praxi

 • Co je mediace a co od ní očekávat?
 • Jak mediace v praxi probíhá?
 • Jak zajistit právní vymahatelnost mediační dohody?

Novela zákoníku práce 

 • Dovolená
 • Job Sharing
 • Doručování
 • Ostatní novelizované instituty