Pozor na dluhy při koupi nemovitosti!

Kupujete si byt nebo dům? V takovém případě je potřeba dbát zvýšené pozornosti, zda neexistují dluhy související se správou nemovitosti. Nejvyšší soud se ve svém nedávném rozsudku zabýval otázkou, zda dluhy související se správou domu a pozemku přecházejí na kupujícího při jejich prodeji. Dluhem v takovém případě může být například záporný stav bytového fondu oprav. Podle názoru Nejvyššího soudu takový dluh není právní vadou, kterou by následně mohl kupující uplatnit u prodávajícího, a tento dluh přechází na kupujícího bez ohledu na to, zda o něm věděl či nikoliv.

Při koupi nemovitosti je nutné postupovat velmi obezřetně a v ideálním případě vypracovat právní prověrku, která případné dluhy či jiné nežádoucí skutečnosti včas odhalí a zajistí bezproblémový průběh celého obchodu. Nejvyšší soud dává jasně najevo, že v těchto případech je ze strany kupujícího na pořadu dne značná míra opatrnosti. Skutečnost, že si kupující nevyžádal potřebné podklady a o dluhu se nedozvěděl, jde v tomto případě k jeho tíži.