Předkládat nájemcům vyúčtování služeb pozdě nebo chybně se nevyplácí

Nájem bytu se totiž neřídí pouze ustanoveními nájemní smlouvy a občanským zákoníkem, ale i zákonem č. 67/2013 Sb.o poskytování plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty.
Dle tohoto zákona musí být vyúčtování doručeno nájemníkovi do 4 měsíců od konce zúčtovacího období s finančním vyrovnáním.
Pokud se tak neděje, může být pronajímateli uložena pokuta za každý den prodlení.

Tak pozor a vyúčtujte nájemcům všechno včas!