Státu může ke konci roku propadnout až 150 tisíc pozemků a přes 3500 staveb!

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚSZVM) totiž tyto pozemky a stavby eviduje s nedostatečně identifikovaným vlastníkem. Před 10 lety stanovil občanský zákoník lhůtu na nápravu nedostatečně zapsaného vlastnictví – tato lhůta končí již 31.12.2023! Majetek, o který se vlastníci nepřihlásí, propadne státu.

Zda se vás to týká můžete zjisti v seznamu ÚSZVM.

Tomuto tématu se věnuje advokátka naší kanceláře Vendula Nejedlá v článku na Leagleone.