Víte, komu patří příjezdová cesta k Vaší nemovitosti?

Kupovali jste nemovitost? Pokud ano, tak prověřovali jste kromě listu vlastnictví i to, komu patří příjezdová cesta k vaší nemovitosti?

Určitě Vás napadne, kdo by se na takovou otázku ptal?
Autem jsme přece k nemovitosti dojeli a více jsme neřešili. Na první pohled banalita, která však může způsobit nemalé problémy a s tím spojené bolesti hlavy. V nejhorším případě můžete sice vlastnit nemovitost, ale vlastník neveřejné cesty Vám může přejezd přes jeho cestu nebo pozemek omezit nebo dokonce úplně znemožnit.

A co teď?
Občanský zákoník pamatuje i na tyto případy a říká, že pokud není možné nemovitost využívat z důvodu, že není dostatečně spojena s veřejnou cestou, může vlastník nemovitosti žádat, aby mu soused za náhradu povolil nezbytnou cestu přes svůj pozemek.

Přečetli jste si poslední větu a oddechli jste si?
Jenže ono přichází obligátní ALE, kdy soud zřízení nezbytné cesty nepovolí, pokud jste si nedostatek přístupu zavinili z hrubé nedbalosti či úmyslně.

Jak tedy v ideálním případě postupovat?
Při koupi nemovitosti nezapomeňte prověřit, zda je k nemovitosti přístup z veřejné cesty, jakým způsobem je užívání příjezdové cesty upraveno a nebojte se obrátit i přímo na vlastníka příjezdové cesty s nabídkou uzavření smlouvy za účelem zajištění užívání příjezdové cesty k vaší nemovitosti. Všechny tyto činnosti vám v případě návrhu na zřízení nezbytné cesty pomohou prokázat, že jste si nedostatek přístupu k nemovitosti nezpůsobili z hrubé nedbalosti či úmyslně.