Vláda chce zpřísnit sankce za nezveřejnění účetních závěrek

Poslanecké sněmovně byla předložena novela zákona o veřejných rejstřících a účetnictví, která zpřísňuje sankce za nezaložení účetních závěrek do sbírky listin. Pokud společnost dle platné právní úpravy nezaloží do sbírky listin účetní závěrky ani na výzvu soudu, může jí být uložena pokuta až do výše 100.000,- Kč. Poruší-li tuto povinnost společnost opakovaně, může být rozhodnuto o jejím zrušení s likvidací. Bude-li přijat vládní návrh novely, soud bude moci zahájit řízení o zrušení společnosti bez likvidace. Třetím osobám bude poskytnuta lhůta v délce 1 roku, aby soudu prokázaly, že společnost má majetek. Nebude-li toto ve lhůtě prokázáno, soud rozhodne o zrušení společnosti bez likvidace. Tento postup bude moci soud zvolit pouze v případě, že společnost nezaloží do sbírky listin účetní závěrky za dvě po sobě jdoucí účetní období a současně nebude možné společnosti žádným způsobem doručit výzvu ke splnění této povinnosti. Vláda chce tímto postupem eliminovat počet neaktivních společností, které by mohly sloužit jako tzv. bílí koně pro finanční podvody. Novela zákona o veřejných rejstřících by měla nabýt účinnosti 01.01.2020.