Významná změna územního plánu hlavního města Prahy

Aktuálně je projednávána celoměstsky významná změna textové části územního plánu hlavního města Prahy. Navrhované změny se týkají například způsobu výpočtu výměry ploch obchodních zařízení, „zezávaznění“ koeficientů zeleně a koeficientů podlažních ploch či pravidel pro výškovou regulaci budov. Velikost obchodních zařízení má být do budoucna limitována celkovou hrubou podlažní plochou zařízení a nikoli pouze jeho prodejní plochou. Změna Z-2832/00 bude projednána dne 31.08.2016 v 9:00 ve velkém sále Magistrátu hlavního města Prahy. K návrhu mohou vlastníci pražských nemovitostí podat námitky. Každý je oprávněn k návrhu podat připomínky. Námitky i připomínky je možné podávat do 07.09.2016.