Vzniká nárok na náhradu za užívání věci při odstoupení od smlouvy?

Nedávno jste si koupili auto a po nějaké době a ujetých kilometrech jste od kupní smlouvy pro vady vozidla odstoupili?
Jste povinni prodávajícímu hradit náhradu za užívání vráceného vozidla?
Co to znamená pro vaše práva a povinnosti?

Nejvyšší soud se ve svém rozsudku (23 Cdo 1311/2022) zabýval otázkou, zda a za jakých podmínek náleží prodávajícímu od kupujícího náhrada za užívání věci, která byla předmětem kupní smlouvy, pokud došlo k odstoupení od smlouvy z důvodu výskytu vad na této věci.

Rozsudek odhaluje, že náhrada za užívání může být požadována, ale záleží na konkrétních podmínkách případu. Zásadní je, že pokud obě strany plnily smlouvu současně, obvyklá pravidla o náhradě se nevztahují a náhrada za užívání vozidla se neuplatňuje.

Výsledek? V těchto případech prodávající nemá nárok na náhradu za užívání vozidla.