Zákon o centrální evidenci účtů

Zákonem č. 300/2016 Sb., o centrální evidenci účtů, bude k 06.10.2016 zřízena centrální evidence účtů, kterou povede Česká národní banka. V centrální evidenci účtů budou vedeny informace týkající se všech účtů zřízených bankami a dalšími finančními subjekty. O těchto účtech budou shromážděny informace týkající se čísel účtu a banky, která jej spravuje, majitele účtu, oprávnění disponovat s účtem a data vzniku či zrušení účtu. O údaje z centrální evidence účtů mohou požádat orgány činné v trestním řízení, orgány finanční či celní správy nebo zpravodajské služby.