Změna osvobození od DPH u převodu pozemku

Od 01.01.2016 je účinná novela zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, která výrazně mění definici stavebního pozemku. Rozšíření definice stavebního pozemku v § 56 odst. 2 (novelizovaného) zákona o DPH může mít za následek, že převod pozemku, který by podle staré úpravy byl osvobozen od DPH, již po přijetí novely osvobozen nebude. Je tedy třeba si zkontrolovat, zda převáděný pozemek nespadá do nové, širší definice stavebního pozemku, který není osvobozen od DPH.

Nově dle § 56 odst. 2 zákona o DPH je stavebním pozemkem pozemek, na kterém má být zhotovena stavba pevně spojená se zemí a který je nebo byl předmětem stavebních prací, nebo správních úkonů za účelem zhotovení stavby, nebo v jehož okolí jsou prováděny nebo byly provedeny stavební práce za účelem zhotovení této stavby, nebo může být podle stavebního povolení nebo udělení souhlasu s provedením ohlášené stavby zhotovena stavba pevně spojená se zemí.
Nově tady postačují práce v okolí pozemku a nikoliv jen na něm, aby byl pozemek dle zákona o DPH považován za stavební pozemek. Za správní úkony směřující ke zhotovení stavby je dle našeho názoru nutné považovat i úkony či řízení předcházející stavebnímu povolení. V případě nejasností ohledně výkladu nového pojetí definice stavebního pozemku nás neváhejte kontaktovat.